3D Анимация на специална маламашка за хидроизолация

Обемна анимация на специализирана маламашка за полагане на хидроизолация.

Анимацията има за задача да покаже патентованите крачета, които са отговорни за формирането на хидроизолационен слой с точно определена дебелина.