Топлоизолирането на стоманобетонната конструкция при зидане с голямоформатните блокове Porotherm 38 N+F е важен етап преди измазването сградата. Показани са всички етапи и операции, които трябва да бъдат изпълнени.  

Във филма е представено изграждане на коминната система на Винербергер. Цялостната коминна система се състои от модулни блокове от лек бетон и вътрешни керамични тръби, които плътно се свързват едни […]

Баумит Нивело 20 е саморазливна смес, която осигурява гладка и равна повърхност за полагане на различни подови покрития. Но полагането на саморазливните смеси изизква много стриктно спазване на препоръките на […]

Филм за стандартна система система за лепене на плочки Филм за стандартна система система за лепене на плочки. Стандартната система за лепене на плочки в баня е най-често използваната система. […]

Във филма ясно са разграничени отделните етапи при машинното полагане на гипсовата самаразливна замазка Алфа 2000. Aкцентира се на основни моменти – важни за постигането на качествен краен резултат. Показан […]