Баумит Нивело 20 – саморазливна смес – продуктов и обучителен филм

Баумит Нивело 20 е саморазливна смес, която осигурява гладка и равна повърхност за полагане на различни подови покрития. Но полагането на саморазливните смеси изизква много стриктно спазване на препоръките на производителя. Във филма достъпно е разказано как най-лесно се мери водата за забъркване на всеки чувал суха смес и откъде се започва полагането на саморазливната смес.