HL – Линеен сифон HL 531 Primus Line – обучителен филм

Филмът е предназначен за монтажници и показва правилен монтаж на линейния сифон за постигане на перфектно отводняване на банята.