Коминна система на Винербергер – продуктов филм

Във филма е представено изграждане на коминната система на Винербергер.

Цялостната коминна система се състои от модулни блокове от лек бетон и вътрешни керамични тръби, които плътно се свързват едни с други. В последователни стъпки са проследени основните етапи от изграждането на системата. Детайлно са показани етапите, през които се преминава при изграждането на комина.

Филмът за изграждане на коминната система на Винербергер е подкрепен с реалистична анимация на къща, чрез която е показано преминаването на комина през плочата и излизането му на покрива.

Като завършващ момент е показано монтирането на шапката на комина.

Тази коминна система е поредния иновативен продукт на компанията. Защото и коминът може да бъде иновативен. Фимът показва всички предимства на коминната система на Винербергер:

  • подходяща за различни видове горива
  • безопасна
  • огнеупорна
  • дълготрайна
  • устойчива на киселини
  • добра звукоизолация
  • рециклируема
  • доказана във времето