Топлоизолиране на стоманобетонната конструкция при зидане с Porotherm 38 N+F Comfort

Топлоизолирането на стоманобетонната конструкция при зидане с голямоформатните блокове Porotherm 38 N+F е важен етап преди измазването сградата.

Показани са всички етапи и операции, които трябва да бъдат изпълнени.