Продуктови снимки на керемиди Брамак

Направихме продуктови снимки на всички модели керемиди Брамак. Последвалата допълнителна компютърна обработка доведе до перфектна визия на всяка една от керемидите.

Осветлението играе ключова роля в продуктовата фотография.

Снимките са използвани за първи път в Брамак Каталог 2012, също правен от нас.