Предпечат

За тези, за които печатната реклама – каталози, брошури, листовки, допълва комуникацията – традиционна, систематизирана но и с нов дизайн.

Брамак Каталог 2015 

Свали Брамак Каталог 2015

Вебер Навигатор 2013

Свали Weber Navigator 2013