Тухла с вата Porotherm 38 W.i.Plan – рекламен и обучителен филм

Във филма е представена новата тухла на ВинербергерPorotherm 38W.i.plan или по-просто казано – тухлата пълна с вата. Това е един иновативен за България продукт на компанията който е със завишени топлотехнически характеристики. Тази тухла спестява много операции и средства по полагането на допълнителна топлоизолация. В същото време се запазват и ценните преимущества на еднослойната стена.

Проследени са всички основни операции свързани с изграждането на пълнената тухла при изграждане на стените. Първи ред тухли – прецизно нивелиране на циментопясъчния разтвор като се използва специалния инструмент на Винербергер. “Зидането” на следващите редове посредством специалното полиуретаново лепило Porotherm Dryfix, което се нанася с пистолет със специален накрайник, изчислен така, че двете ивици от лепилото да попадат точно върху две от вътрешните стени на тухлата.

От филма се вижда, че работата с пълнената с вата тухла Porotherm 38 W.i.Plan е много приятна и чиста. Няма мокри процеси, работната площадка е чиста и подредена.