Best Archives | Point Production

Коминна система на Винербергер – продуктов филм

Във филма е представено изграждане на коминната система на Винербергер. Цялостната коминна система се състои от модулни блокове от лек бетон и вътрешни керамични тръби, които плътно се свързват едни с други. В последователни стъпки са проследени основните етапи от изграждането на системата. Детайлно са показани етапите, през които се преминава при изграждането на комина.

Read More...

Баумит Нивело 20 – саморазливна смес – продуктов и обучителен филм

Баумит Нивело 20 е саморазливна смес, която осигурява гладка и равна повърхност за полагане на различни подови покрития. Но полагането на саморазливните смеси изизква много стриктно спазване на препоръките на производителя. Във филма достъпно е разказано как най-лесно се мери водата за забъркване на всеки чувал суха смес и откъде се започва полагането на саморазливната

Read More...

Тухла с вата Porotherm 38 W.i.Plan – рекламен и обучителен филм

Във филма е представена новата тухла на Винербергер – Porotherm 38W.i.plan или по-просто казано – тухлата пълна с вата. Това е един иновативен за България продукт на компанията който е със завишени топлотехнически характеристики. Тази тухла спестява много операции и средства по полагането на допълнителна топлоизолация. В същото време се запазват и ценните преимущества на

Read More...

Баумит Опън – дишаща топлоизолационна система – обучителен филм

Баумит представя топлоизолационна система с перфорирани стиропорени плоскости, които не пречат на стените да дишат и са със същата паропропускливост като тухлените стени. Филмът проследява спъпка по стъпка полагането на системата с новите плоскости, специалните дюбели и лепило на Баумит. Правилно положената топлоизолационна система гарантира комфорта на обитаване в жилището.

Read More...